سفارش تبلیغ
صبا
خدایا! آموزگاران را ببخشای ـ سه بار فرمود ـ و عمرشان را طولانی کن وکسب و کارشان را رونق بخش . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

بسویت

ارسال‌کننده : بی نام و نشان در : 91/12/10 8:54 صبح

 

 

ای آن که اشارتم بسویت باشد 

نامت به لبم سرم به کویت باشد

 

ذکرت به دلم کند همی غوغایی

اسم تو گشایشگر رویت باشد

 

 
کلمات کلیدی :

کنج دهن

ارسال‌کننده : بی نام و نشان در : 93/1/6 10:26 صبح

 

 

برگ عیش خود از آن تازه چمن می خواهم

یک گل بوسه از آن کنج دهن می خواهم

 

طفل گستاخم و کامم به شکر خو کرده است

بوسه می خواهم و از کنج دهن می خواهم
کلمات کلیدی :

منزل ویران

ارسال‌کننده : بی نام و نشان در : 92/6/21 9:46 عصر

 

 

خرَِم آن روز کز این منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

 

گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
کلمات کلیدی :

میخانه

ارسال‌کننده : بی نام و نشان در : 92/4/7 12:1 صبح

 

 

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم

 

زاین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم

نذر کردم که هم از راه به میخانه روم
کلمات کلیدی :

بحر عشق

ارسال‌کننده : بی نام و نشان در : 92/4/5 9:7 صبح

 

 

بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

 

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
کلمات کلیدی :

   1   2      >